Boot - Fysiotherapie - Manuele Therapie - Nunspeet

.
| Home | Locatie | Nieuws | Organisatie | Medewerkers | Patiënten | Archief | Mail | Diversen | Links|  

Terug

 

Haptonomie


 

Haptonomie........ Wat is dat?

Beknopte beschrijving haptonomie en toepassingsgebieden

HAPTONOMIE

Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen - voor mensen en tussen mensen - wordt in haptonomie veel aandacht besteed.

De haptonomie gaat ervan uit dat het menselijke lichaam - en vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatievormen.
DE BETEKENIS VAN AANRAKEN
Historisch gezien zijn aanraken, voelen en het lichaam in onze cultuur lange tijd min of meer verwaarloosd. Gedeeltelijk komt dit omdat aanraken, voelen en lichamelijk contact beladen onderwerpen zijn. Lichamelijk contact is bijna alleen toegestaan in de privésfeer of als dit contact een duidelijke functie heeft zoals in de verzorgende beroepen. Het aanraken kan dan een technisch karakter krijgen en wordt niet meer beleefd als een persoonlijk, emotioneel geladen contact.
Hoewel aanraken en aangeraakt worden erg belangrijk zijn voor een goede emotionele ontwikkeling, raken mensen in onze cultuur elkaar nog maar weinig op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan. Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact en van het delen van gevoelens met anderen ( een voorbeeld is het troosten van kinderen).
Ook is er geringe aandacht voor lichamelijk contact in onze cultuur omdat de informatie die we uit voelen en aanraken halen subjectief is. Subjectiviteit heeft, vaak ten onrechte, een bijklank van minder waar, niet waar of zelfs onbetrouwbaar.
In de gezondheidszorg wordt over het algemeen minder waarde gehecht aan subjectieve informatie, maar richt men zich veelal op meetbare informatie die vast te leggen is in objectief onderzoek.
Toch speelt deze subjectieve informatie - uit aanrakingen of gebaren - een belangrijke rol in ons dagelijks leven en in onze persoonlijke contacten. Zo is het bijvoorbeeld voor ons persoonlijk belangrijk of we ons bij iemand op ons gemak voelen of niet. We voelen dat, bewust of onbewust, ook aan of in ons lichaam en vaak kunnen we dat ook zien aan gebaren en houdingen.
Haptonomie neemt de persoonlijke, subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft.
Het belang van gevoelens
Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met het lichaam en wat het lichaam vertelt over onszelf, over onze omgeving en over onze relaties met anderen.
Datgene wat het lichaam ons vertelt of laat voelen wordt door ons gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden. We vergeten bijvoorbeeld om van ons lichaam te genieten bij het bewegen, omdat we met conditieverbetering bezig zijn. We slaan geen acht op signalen van ons lijf, omdat we geen tijd hebben. We luisteren niet naar onze gevoelsmatige behoeften, omdat we denken dat dat onverstandig is. Deze gerichtheid op snelheid, effect en verstandelijkheid overspoelt dan de gevoelsmatige waarde van ons leven.
Dit kan leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten en psychische problemen. Bovendien werkt dit belemmerend op ontwikkelingskansen en beperkt dit het zicht op keuzes van mogelijkheden, die de invulling van ieders leven rijker en zinvoller kunnen maken.
In een haptonomisch contact - waar de directe aanraking meestal de hoofdrol speelt - Ieren we "luisteren" naar ons eigen lichaam door serieus te nemen wat we voelen in zo'n contact.
wetenschappelijk instituut voor haptonomie Grave

 

 

 

 © 2003